สสจ.ภูเก็ต แจ้งเตือนแหล่งที่มาวัตถุดับก่อนที่จะซื้อมาทำอาหารเจ

เมื่อวันที่ 15 ต.ค. 58 นายแพทย์บัญชา ค้าของ นายแพทย์ด้านสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต  ได้เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลถือศีลกินผักของจังหวัดภูเก็ต ทางสำนักงานสาธารณสุขของจังหวัด ได้มีการจัดทีมงานเจ้าหน้าที่ออกตรวจประเมินคุณภาพอาหาร ตามที่ศาลเจ้าต่างๆ ทั่วจังหวัด เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคระบบทางเดินอาหาร เช่น โรคท้องร่วง และโรคอาหารเป็นพิษ โดยมีสาเหตุมาจากการมีสารปนเปื้อนตกค้างในอาหาร จึงได้แนะนำประชาชนควรตรวจสอบแหล่งที่มาของวัตถุดิบ ก่อนที่จะนำมาประกอบอาหาร ว่ามีความสะอาดที่เพียงพอ รวมทั้งให้ประชาชนนั้นปฏิบัติตามหลักสำคัญในการป้องกันโรคนี้แบบง่ายๆ คือ กินร้อน ช้อนกลาง และล้างมือ เพื่อที่จะป้องกันปัญหาสุขภาพที่อาจมาจากการทานอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะได้